Spedycja i transport – podobieństwa i różnice

Posted on 18/08/2017 8:35am

Pewnie sporo osób spotkało się z określeniem spedycja. Występuje ono w zestawieniu z takimi wyrażeniami jak: transport bądź logistyka. Spedycja to bowiem nic innego aniżeli organizacja transportu oraz logistyki. Polega na zaplanowaniu, koordynacji plus realizacji transportu jakiegoś produktu. Parają się nią przeważnie wyspecjalizowane firmy spedycyjne mające stosowne certyfikaty sprzęt przewozowy i fachową kadrę.

transport i spedycja
Author: Jean-Pierre
Source: http://www.flickr.com
Spedycja może być realizowana zarówno na obszarze danego państwa, jak i poza jego terytorium.

Spedycja międzynarodowaFirmy zajmujące się spedycją przeważnie posiadają też odpowiednią specjalność. Niektóre parają się głównie organizacją przewozu towarów drogą morską, inne lądową, następne podniebną (http://www.leaderlogistics.pl/logistyka-kontraktowa/). W dobie postępującej globalizacji znaczną popularnością cieszy się spedycja międzynarodowa - oferta na ponadgabarytowy międzynarodowy transport drogowy. Obejmuje ona towary pełnokonterenowe a także drobnicowe. Nierzadko firmy oferują także pośrednictwo i doradztwo w organizacji odpraw celnych a także pomoc przy załatwianiu formalności.
doradztwo transportowe
Author: Olender
Source: http://www.kontrolaitd.pl/


Transport międzynarodowy – Polska nie odstajeSpedycja międzynarodowa łączy się z takim pojęciem jak transport międzynarodowy czy transport i spedycja międzynarodowa. Nasz kraj nie ma powodów do wstydu w owej materii, dlatego że polski system komunikacyjny działa nader dobrze. Poprzez wzgląd na specyficzne położenie, transport częściowy w Polsce jest istotną dziedziną gospodarki. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego typu usługach niejednokrotnie posiadają także ofertę tranzytową. Odbywa się ona najczęściej w kierunkach północ – południe i wschód – zachód.ADR – kursy dla bezpieczeństwaPrzedsiębiorstwa zajmujące się przewozem materiałów niebezpiecznych są zobowiązane przeszkolić kierowców w owej materii. Organizowane są specjalne kursy z zakresu ADR, jakich ukończenie zapewnia odpowiedni certyfikat obowiązujący na obszarze całej Europy. Ponadto przedsiębiorstwa specjalizujące się w załadunku, rozładunku lub tranzycie produktów niebezpiecznych muszą posiadać w swoich szeregach doradcę w kwestii bezpieczeństwa w przewozie produktów niebezpiecznych (ADR). Taki obowiązek narzuca nasze państwo. Zobacz więcej na stronie http://www.leaderlogistics.pl/.

Tags: gospodarka, logistyka, Spedycja