Dlaczego warto inwestować w obligacje?

Posted on 05/02/2018 4:14pm

Notowania giełdowe
Author: NewConncet.info
Source: http://www.newconnect.info
W dwudziestym pierwszym wieku oszczędności życia nie będzie dziś najbardziej trafioną możliwością. Może zamiast tego pewniej zainwestować w obligacje skarbowe? Podczas wciąż trwającego kryzysu finansowego ciężko zabezpieczyć skutecznie swój kapitał, bądź też sprawić, aby ten jak najlepiej pracował na koncie. Niestety, stopy procentowe nie oferują zbyt dużych zysków z takiej przyczyny przechowywanie funduszy tylko na koncie jest zdecydowanie marnotrawieniem ich potencjału, a także możliwości większego zarobku. Racjonalne inwestowanie na giełdzie w obligacje skarbowe może się okazać w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem.

Gpwcatalyst - obligacje skarbowe
Source: Gpwcatalyst.pl
Spośród dużej ilości możliwych giełdowych inwestycji dobrze zaufać rozmaitym obligacjom. Wśród nich zdecydowanie jest z czego wybierać. Dzielą się one na obligacje skarbowe, komunalne, a także te tyczące się przedmiotów prawnych. W kwestii obligacji skarbu państwa, państwo zaciąga dług u nabywcy papierów wartościowych, równocześnie zobowiązując się do zwrotu całego długu wraz z naliczonymi odsetkami, zgodnymi z zawartą umową giełdową. Takie skarbowe obligacje da się podzielić na oszczędnościowe oraz rynkowe. Pierwszy typ dostępny jest jednak wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom i nie-rezydentom. Oszczędnościowe papiery wartościowe są wypuszczane na rynek w cyklu miesięcznym a także sprzedawane w cenie nominalnej, to znaczy stu złotych. Mogę być one dodatkowo przedmiotem handlu na rynku wtórnym nieregulowanym żadnymi regułami prawa sprzedawania czy darowizn. Są również osiągalne dodatkowo dla wszelkich osób prawnych oraz tych jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej (z wyłączeniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Obligacje rynkowe są z kolei emitowane zazwyczaj na trzy do dziesięciu lat z oprocentowaniem zmieniającym się w czasie albo na okres dwóch lat ze stałym oprocentowaniem.

Aby trafnie dokonać wyboru z palety możliwych obligacji najlepiej kierować się opiniami jedynie cenionych i doświadczonych fachowców zajmujących się grą na giełdzie. Dobrze w razie rozmaitych problematycznych kwestii związanych z grą na giełdzie nie zwlekać za dużo i zaczerpnąć garści istotnych uwag u specjalistów. Mogą oni na pewno wyjaśnić jak dokładnie działają listy zastawne – papiery wartościowe, do których emitowania są uprawnione tylko banki hipoteczne. Ich obrotem w Polsce reguluje osobna ustawa o listach zastawnych oraz działaniach banków hipotecznych. Listy zastawne dają zrozumiałe ramy prawne i wielki poziom bezpieczeństwa kupującemu.

Tags: banki, fundusze, giełda, Obligacje, Oprocentowanie, kapitał, stopy procentowe

Author: B.S.